De Kunstenares

Als ik haar zo
In het land zie staan
Zo schilderachtig
Zongestreeld onder
Haar strooien hoed
Met lage lichten
Haar wangen strijkend
Koesterend de kleuren
Van haar lief palet
Als ik haar daar
Zo zie staan
Zo schilderend het
Wonder van het land
Dan is zij zelf
Het schilderij dat
Niemand na kan maken.

Mei 2003 Tihany